Přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy

 

Pro přijetí peněz, listin či jiných movitých věcí do úschovy je nutné, aby si žadatel domluvil přesný termín přijetí věcí do úschovy prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle: 212 341 341. Se zaměstnancem soudního exekutora poté žadatel dohodne přesný termín přijetí věcí do úschovy, který bude stanoven v řádu dnů od doručení žádosti, a to v sídle úřadu na adrese Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín, v úředních dnech - Po a St, 8,30 – 11,30 a 12,30 – 15,30; bez předchozí domluvy nebudou peníze, listiny či jiné movité věci od žadatele přijaty. Žadatel je povinen přinést si s sebou svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti a dále věci určené k přijetí do úschovy.

 

Soudní exekutor může v souladu s § 75 EŘ přijímat do úschovy:

  • jakékoli movité věci a peníze v jakékoli formě (tj. hotovost i peníze převedené z účtu na účet), jejichž povaha to umožňuje,
  • oprávnění soudního exekutora k přijímání úschov je však věcně omezeno pouze na úschovy v souvislosti s řízením soudním (nalézacím, exekučním, vykonávacím, řízením ve správním soudnictví, aj.), řízením správním (např. v souvislosti s vkladovým řízením před katastrálním úřadem), řízením rozhodčím, případně s jiným řízením, v jehož rámci dochází k rozhodování o právech a povinnostech před orgánem veřejné moci,
  • tato úschova nemá povahu uložení solučního; věc přijatá do úschovy může být na žádost složitele kdykoli, a to zcela nezávisle na vůli oprávněného, tomuto složiteli vydána nazpět,
  • soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení.

 

Výše odměny soudního exekutora za přijetí peněz, listin či jiných movitých věcí do úschovy se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb. (notářský tarif).

Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě:

  • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty: 1,2 %
  • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty: 0,6 %
  • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,4 %
  • z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,2 %
  • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,1 %

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1 500 Kč. Odměna za poskytnutí exekutorské úschovy však musí činit nejméně 1 000 Kč. Přijímá-li soudní exekutor do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny výše vypočtené.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p