Odkazy

 

Centrální evidence exekucí:            www.ceecr.cz

Katastr nemovitostí:                       www.katastrnemovitosti.cz

Obchodní rejstřík:                          www.obchodnirejstrik.cz

Portál dražeb:                               www.portaldrazeb.cz

Registr ekonomických subjektů:      http://wwwinfo.mfcr.cz/ares

Živnostenský rejstřík:                     www.zivnostenskyrejstrik.cz

 

Česká advokátní komora:               www.cak.cz

Exekutorská komora ČR:                www.ekcr.cz

Notářská komora:                         www.nkcr.cz

Soudcovská unie ČR:                     www.soudci.cz

 

Přehled soudů ČR:                        http://portal.justice.cz/justice2/uvod/Soudy.aspx

Ministerstvo spravedlnosti:            www.justice.cz

Ministerstvo vnitra:                       www.mvcr.cz

Ministerstvo financí:                      www.mfcr.cz

On-line právní poradna:                www.pravnik.cz

Sbírka zákonů, judikatura, právo:   www.epravo.cz

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p