Dražby nemovitých věcí | Archiv dražeb nemovitých věcí

Předmětem dražby je byt s příslušenstvím v bytovém domě, který se nachází v obci Nejdek, okres Karlovy Vary. Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce s jedním číslem popisným. Budova má 2 nadzemní podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Oceňovaná jednotka č. 365/6 se nachází v budově č.p. 365 v podkroví a její dispozice je 1+0. Jednotka sestává z pokoje a komory. Užitná plocha jednotky je 26,44 m2. Na pozemku parc. č. St. 443 stojí bytový dům s č.p. 365. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 2674 a parc. 3249/5 ve vlastnickém právu města Nejdek.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Bečov, okres Most. Jedná se o řadový, krajní, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s obyvatelným podkrovím. V suterénu domu se nachází sklepní prostory, v 1. NP je obytný prostor o dispozici 1+1. V podkroví domu je obytný prostor o dispozici 3+1. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC. Na části pozemku parc. č. St. 165 se nachází stavba rodinného domu a hospodářské budovy ve špatném stavu. Pozemek parc. č. 1859/28 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 165 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, udržované a jsou oplocené. Na pozemcích je pergola. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemky parc. č. 1956 a parc. č. 2339, které jsou ve vlastnictví neznámého vlastníka a Kraje.
Předmětem dražby je byt s příslušenstvím v bytovém domě, který se nachází v obci Nejdek, okres Karlovy Vary. Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce s jedním číslem popisným. Budova má 2 nadzemní podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Oceňovaná jednotka č. 365/6 se nachází v budově č.p. 365 v podkroví a její dispozice je 1+0. Jednotka sestává z pokoje a komory. Užitná plocha jednotky je 26,44 m2. Na pozemku parc. č. St. 443 stojí bytový dům s č.p. 365. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 2674 a parc. 3249/5 ve vlastnickém právu města Nejdek.
Předmětem dražby je pozemek s příslušenstvím, který se nachází v obci Fryšták, okres Zlín. Jedná se o travnatý pozemek čtvercového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 398 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocení s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty, zděná zahradní chatka (1NP – 1+0, podkroví – 1+0) nezapsaná v katastru nemovitostí, studna a kolna na nářadí. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 443, který je ve vlastnictví města Fryšták. Pozn. soudního exekutora: na pozemku parc. č. 447/3 v katastrálním území Fryšták se nachází stavba [zděná zahradní chatka (NP – 1+0, podkroví 1+0)], která je stavbou nepovolenou. Z vyjádření Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních řízení (stavebního úřadu) sp.zn.: MMZL-SÚ-162158/2023/Fa, č.j. dokumentu: MMZL 168079/2023 pak vyplývá, že tuto nepovolenou stavbu lze dodatečně povolit za podmínek § 129 odst. 3 stavebního zákona; neprokáže-li stavebník nebo její vlastník splnění podmínek zakotvených v § 129 odst. 3 stavebního zákona, bude stavební úřad postupovat dle ustanovení § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj. nařídí odstranění stavby.
Předmětem dražby je podíl pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Háj u Duchcova, okres Teplice. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený korytem Loučenského potoka a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1069/18, který je ve vlastnictví cizích vlastníků. Dále je předmětem dražby podíl pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Osek u Duchcova, okres Teplice. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků tvaru úzkého pruhu. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Pozemky parc. č. 895/2 a parc. č. 543/50 jsou travnaté. Na travnatém pozemku parc. č. 543/48 se nachází několik listnatých porostů a nezpevněná cesta. Travnatý pozemek parc. č. 924/2 je částečně ohraničený dřevěným oplocením. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a zděná chatka se sedlovou střechou s komínem. Chatka není zapsaná v katastru nemovitostí. V době oceňování byly rovinné pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 895/1, který je ve vlastnictví České republiky. Pozn. soudního exekutora: na pozemku p. č.…
Předmětem dražby je podíl pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Dolní Přím, okres Hradec Králové. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 639/1, který je ve vlastnictví obce Dolní Přím.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Radhostice, okres Prachatice. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. V přízemí objektu se nachází obytný prostor o dispozici 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. Na stavebním pozemku parc. č. St. 11/1 se nachází stavba rodinného domu č.p. 15. Na stavebním pozemku parc. č. St. 11/2 se nachází stavba bez čp/če Na tyto pozemky navazuje pozemek prac. č. 15. Pozemky jsou oplocené, travnaté a středně svažité. Na pozemku se nachází kolna nezapsaná v KN. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 876/1 a parc. 876/16, které jsou ve vlastnictví obce Radhostice. Dále předmětem dražby je podíl pozemků s příslušenstvím, které se nachází v obci Radhostice, okres Prachatice. Jedná se o pozemky parc. č. 290/24, parc. č. 290/39, parc. č. 290/50, parc. č. 290/62. parc. č. 336/1, parc. č. 336/2, parc. č. 337/3 a parc. č. 345. Pozemky se nacházejí jižně od rodinného domu v extravilánu v hospodářsky využívaném území. Pozemky jsou přístupné přes okolní navazující pozemky cizích vlastníků.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Králíky, okres Ústí nad Orlicí. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. K domu patří částečně oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Na pozemku parc. č. St. 94 se nachází stavba rodinného domu č.p. 19. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 472/1 a pozemek parc. č. 472/2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, travnaté, mírně svažité. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 792/1, který je ve vlastnictví Pardubického kraje.
Předmětem dražby je podíl pozemků s příslušenstvím, které se nachází v obci Mistřice, okres Uherské Hradiště. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací, na severní straně nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Na travnatém pozemku parc. č. 159/2 se nacházejí ovocné porosty. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům je přístup po zpevněné komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 413/1, který je ve vlastnictví obce Mistřice.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Kolešovice, okres Rakovník. Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. K domu patří neudržovaný oplocený dvorek, na kterém se nacházejí zbytky po hospodářské stavbě (svislé zděné zdi). Oplocení je zděné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Na části pozemku parc. č. St. 246/5 stojí rodinný dům č.p. 242. Pozemek je rovinatý, travnatý, neudržovaný a oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1928, který je ve vlastnictví obce Kolešovice.
ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec
Strana 1 z 233

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p