Obecné informace

 

 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) přizpůsobil soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer své postupy tomuto nařízení. Při implementaci GDPR pražský exekutor provedl analýzu současného stavu ochrany osobních údajů a zároveň revidoval smluvní dokumentaci dodavatelů, kteří jsou zpracovateli osobních údajů. Zároveň upravil vnitřní předpisy stanovující přístupy zaměstnanců exekutorského úřadu k osobním údajům a nastavil pravidla při nakládání s osobními údaji tak, aby byla v souladu s GDPR. Směrem k zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání soudní exekutor zajistil náležité informování o zpracování osobních údajů v souladu s požadavky vyplývající z GDPR. JUDr. Zwiefelhofer dále jmenoval pověřence, a to z důvodu, že soudní exekutor v rámci své činnosti vystupuje jako orgán veřejné moci a současně na něj dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů a ministerstva spravedlnosti nelze nahlížet jako na soudy a jiné justiční orgány, jež jsou z povinnosti jmenovat pověřence vyjmuty; kontaktní údaje na pověřence jsou uvedeny na úřední desce i na webových stránkách exekutorského úřadu. Soudní exekutor též připravil podklady pro vyřizování práv subjektů údajů.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer je s účinností ode dne 25.5.2018 konformní s požadavky vyplývající z GDPR.

 

Příslušné vzorové dokumenty týkající se ochrany osobních údajů naleznete v záložce „Ke stažení“ vždy s koncovkou „GDPR“.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p