15.07.2014 – JUDr. Zwiefelhofer varuje před falešnými exekučními výzvami

 

V průběhu dnešního dne bylo zaregistrováno několik tisíc podvodných exekučních výzev. Tato e-mailová sdělení vyzývají k úhradě neexistujících exekucí a jsou rozesílány pod hlavičkou většiny exekutorských úřadů. Jsou však smyšlené a obsahují řadu chyb.

Soudní exekutor zejména neposílá exekuční příkaz ani výzvu ke splnění vymáhané povinnosti e-mailem. Exekuční příkaz vždy obsahuje označení způsobu, kterým má být exekuce prováděna. Tato listina se doručuje poštou nebo datovou schránkou, neboť okamžik doručení je určující pro uplynutí zákonných lhůt. Popisovaná podvodná sdělení jsou navíc závadná v tom, že obsahují např. chybnou lhůtu k dobrovolnému plnění, špatné adresy a IČ či vadné označení exekučních titulů.

Dle předběžného zjištění Finančně analytického útvaru Ministerstva financí je cílem tohoto spamového útoku odposlouchávání hesel uživatelů k internetovému bankovnictví.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer vyzývá veřejnost, aby nehradila žádné prostředky na účty uvedené ve zmiňovaných falešných výzvách a aby se zdržela otevírání přiložených zazipovaných souborů.

V této souvislosti soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer připomíná, že veškeré možné způsoby úhrady u zákonem nařízených exekucí u jeho exekutorského úřadu nalezne povinný v sekci „Pro účastníky – Exekučního řízení – Pro povinného – Pokyny k úhradě v průběhu exekuce.“

Pokud má účastník řízení pochybnosti o tom, zda se nejedná o „falešnou výzvu,“ je možno se v případě jakékoliv žádosti o pomoc obrátit na Exekutorskou komoru ČR (www.ekcr.cz).

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p