26.02.2014 – Tisková zpráva k neodvysílané reportáži Prima FTV

 

Dne 25.02.2014 byl soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer požádán redaktorkou Primou FTV o vyjádření, z jakého důvodu údajně chce provést soupis movitých věcí na jiné adrese, než je trvalý pobyt povinného.

K dané věci soudní exekutor uvádí, že ze strany jeho úřadu nedošlo absolutně k žádnému pochybení, neboť pouhé přepsání trvalého pobytu na ohlašovnu dlužníka v exekuci nespasí. Dotyčný se jen zbaví možnosti přebírat si úřední korespondenci a včas na ni reagovat. Je tedy nutné přijmout skutečnost, že vedle fiktivního pobytu na ohlašovně povinný ale někde fakticky bydlí a má na tomto místě svůj movitý majetek, který může být sepsán.

Právě na této jiné adrese bylo zaměstnancem soudního exekutora dne 24.02.2014 provedeno místní šetření, kdy toto místo faktického pobytu dlužníka bylo prokázáno několika na sobě nezávislými zjištěními.

Celá tato záležitost byla v součinnosti s mluvčí Exekutorské komory redaktorce Prima FTV vysvětlena a následně bylo rozhodnuto, že žádná reportáž odvysílaná nebude, neboť postup soudního exekutora byl v dané věci správný.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer považuje tento případ jako důsledek neznalosti povinného v exekučním právu, neboť se mylně domnívá, že nahlášením trvalého pobytu na ohlašovnu se zřejmě vyhne plnění svých zákonných povinností.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p