17.1.2014 – Tisková zpráva k připravovanému článku deníku Právo a MF DNES

 

Ve čtvrtek dne 16.1.2014 byl soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer požádán redaktory deníku Právo a MF DNES o vyjádření, zda skutečně zpeněžuje nemovitost povinného pana J.V. pro 968 Kč.

K dané věci soudní exekutor uvádí, že dražba domu povinného nebyla nařízena pro dluh ve výši 968 Kč, ale pro závazky jeden a půl milionu korun. Ani exekuční prodej nemovitosti by tedy nestačil k uspokojení všech věřitelů neplatiče. K dražbě, která měla proběhnout dne 15.01.2014, ale nakonec nedošlo kvůli zahájení insolvenčního řízení s manželkou povinného.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer tímto dementuje dezinformace, jež jsou šířeny prostřednictvím internetu, a prohlašuje, že exekuční řízení probíhalo zcela v souladu se zákonem a že soudem pověřený soudní exekutor nepostupoval jakkoliv nepřiměřeně.

Podle Centrální evidence exekucí čelí pan J. V. celkem třem exekucím. Zmiňované řízení nařídil Okresní soud v Nymburku v srpnu 2012, kdy kromě jistiny bylo soudnímu exekutorovi uloženo vymáhat na dotyčném též úroky z prodlení, náklady na advokátní zastoupení věřitele v nalézacím řízení, a dále i náklady věřitele v exekuci a náklady exekučního řízení. Soudní exekutor se samozřejmě nejprve pokusil vymoci tuto částku prioritními způsoby, kdy se ovšem ukázalo, že žádný z těchto způsobů není účinný a nevede k vymožení dlužné částky pro oprávněného.

Poté, co se ani po roce nepodařilo vymoci vymáhanou dlužnou povinnost prioritními způsoby a bylo evidentní, že povinný nemá jakoukoliv snahu o úhradu vymáhané částky, byl ustanoven znalec k ocenění nemovitosti. Znaleckým posudkem byla stanovena cena domu na 945.000 Kč, přičemž povinný ani manželka povinného toto rozhodnutí nikterak nezpochybňovali, a proto nabylo právní moci.

Do zahájení dražby se přihlašovali další věřitelé neplatiče pana J. V., takže soubor těchto pohledávek převýšil částku 1.450.000 Kč. I kdyby exekuční prodej nemovitosti byl úspěšný, výtěžek z něj plynoucí by s největší pravděpodobností nepostačoval k uspokojení všech věřitelů. Postup soudního exekutora proto nelze jakkoliv zpochybňovat, jeho úkony byly prosty jakýchkoliv náznaků nepřiměřenosti.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer dále dodává, že dražba původně nařízená na den 15.01.2014 byla odročena na dobu neurčitou, neboť proti manželce povinného bylo zahájeno insolvenční řízení, a to na základě jejího insolvenčního návrhu. Pokud se ukáže, že se jedná o obstrukční jednání a účelově podaný insolvenční návrh, bude proti povinnému a příslušným osobám postupováno v souladu se zákonem.

Žádné další informace soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer k dané kauze poskytnout nemůže, a to s odvoláním na jeho zákonnou povinnost mlčenlivosti.

Celá tato záležitost byla redaktorům deníku Právo a MF DNES v součinnosti s mluvčí Exekutorské komory vysvětlena.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p