Pokyny pro telefonický kontakt

 

  • účastník řízení může volat pouze v úředních dnech - Po a St, 8,30 – 11,30 a 12,30 – 15,30,
  • telefonické hovory vyřizují zaměstnanci soudního exekutora, nikoliv soudní exekutor osobně,
  • jednat se zaměstnanci soudního exekutora může pouze účastník exekučního řízení nebo jím (na základě plné moci) zmocněný zástupce. Jiným osobám nelze, z důvodu povinnosti mlčenlivosti, kterou jsou soudní exekutor i jeho zaměstnanci ze zákona vázáni, poskytovat žádné konkrétní údaje o průběhu exekučního řízení. Aby mohly být zástupci účastníka sděleny jakékoliv informace, musí být plná moc doručena soudnímu exekutorovi a vyhodnocena odpovědným zaměstnancem jako platná. Do té doby nejsou zaměstnanci soudního exekutora oprávněni zmocněnému zástupce sdělit žádné konkrétní informace,
  • před zahájením hovoru si účastník řízení připraví dokumenty, které mu v souvislosti s exekucí byly doručeny,
  • na počátku hovoru sdělí účastník řízení své jméno, příjmení a rodné číslo nebo spisovou značku exekuční věci, které se jeho dotaz týká. Spisová značka soudního exekutora začíná „144 EX“ a pokračuje pořadovým číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního roku (např. 144 EX 1/10),
  • následně provede zaměstnanec soudního exekutora ověření totožnosti účastníka řízení,
  • účastník řízení stručně a jasně formuluje svůj požadavek,
  • zaměstnanec soudního exekutora poté vyřídí požadavek účastníka řízení. V případě hrubého jednání bude hovor ze strany zaměstnance soudního exekutora okamžitě ukončen, případné výhružky budou předány orgánům činných v trestním řízení k dalšímu postupu. Veškeré telefonické hovory jsou monitorovány.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p