Pokyny pro elektronické podání

 

Adresa e-mailové podatelny soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa datové schránky soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera: q3fpa3p.

Dostupnost elektronických podatelen soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera: Po až Ne 00.00-24.00 hod.

Technické parametry přijímaných e-mailových zpráv:

 • do elektronické podatelny soudního exekutora je možné doručovat soubory ve formátu: PDF, RTF, TXT, DOC, XLS, DOCX, XLSX,
 • pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů ve formátu PDF doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritická znaménka,
 • přípustná celková velikost přijímané zprávy je 7 MB (včetně přikládaných příloh), pokud bude velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno zaslat i poštou),
 • dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) do dokumentu ve formátu PDF a musí být opatřený platným elektronickým podpisem,
 • elektronické dokumenty vzniklé z listinného originálu, musí být vždy skenem listinné podoby dokumentu, který vznikl provedením autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • veškeré dokumenty a přílohy zasílané ve formátu MS Word (.doc) a MS Excel (.xls) nesmějí obsahovat vložené funkce maker,
 • do e-mailové podatelny soudního exekutora je možné učinit též podání v elektronické podobě bez elektronického podpisu, a to za podmínky, že podání je do 3 dnů doplněno ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo písemným podáním v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 • datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, tif/tiff, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Uvedené formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru,
 • přípustná celková velikost přijímané zprávy je 10 MB (včetně přikládaných příloh).

Dokumenty v elektronické podobě je možné doručit rovněž do podatelny exekutorského úřadu v sídle exekutorského úřadu v době úředních hodin (Po a St, 8,30 – 11,30 a 12,30 – 15,30) a to na těchto technických nosičích dat:

 • CD-ROM,
 • DVD-ROM,
 • USB flash disk.

 

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p