3. 8. 2021 - Tisková zpráva ke článku redakce Seznam Zprávy „Naletěli podvodníkům, po deseti letech na ně pojišťovny posílají exekutory" (3. 8. 2021)

 

Exekutor Zwiefelhofer odmítá nařčení redakce Seznam Zprávy.

Ta tvrdí, že je běžnou praxí jeho úřadu, že výzvu určenou dlužníkům k zaplacením běžně vylepuje na venkovní dveře bytových domů. Jedná se o nepravdivé obvinění.

Je zcela normální, že pokud dlužník neplatí svůj dluh, může být u něj pracovníky exekutorského úřadu proveden soupis jeho věcí. Tento způsob je stanoven zákonem. Než dojde k samotnému soupisu, některé exekuční kanceláře provádí tzv. místní šetření, v rámci kterých se na místě samém zanechává výzva určená dlužníkovi. Právě prostřednictvím této výzvy se pak vykonavatel snaží kontaktovat dlužníka za účelem vyřešení jeho závazků vyplývajících z exekučního titulu, typicky z rozhodnutí soudu. Soudní exekutor byl již jen pověřen k nucenému výkonu tohoto rozhodnutí a není oprávněn toto rozhodnutí jakkoli přezkoumávat.

Předmětná část článku, kterou redakce Seznam Zprávy napadá postup exekutora Zwiefelhofera při vylepování výzev, není pravdivá. Pokud pracovníci pražského exekutora dlužníka nezastihnou, tak ve většině případů je výzva dlužníkovi zanechána ve schránce. Jak vysvětluje Miloslav Zwiefelhofer, šéf exekutorského úřadu: „Až jako poslední možností je zanechání výzvy na vchodových dveřích. To je typicky v případech, že kdy dlužník výkonu není přítomen, spolubydlící osoba či soused není ochoten výzvu dlužníkovi předat, výzvu není možné ani ponechat u vchodových dveří bytu a dlužník současně nemá označenou poštovní schránku. Přeložená výzva se v těchto případech vždy zanechává v zapečetěné obálce, na které je uvedeno jméno dlužníka včetně roku jeho narození. Zwiefelhofer se tak důrazně ohrazuje proti obvinění redakce Seznam Zprávy, že k výzvě má údajně v tu chvíli přístup úplně kdokoliv: „Právě proto, že výzva je vždy v zapečetěné obálce, tak její obsah není viditelný ostatním obyvatelům domu a ani z výzvy není zřejmé, že se jedná o písemnost soudního exekutora,“ objasňuje pražský exekutor.

Předmětný článek má i další nepřesnosti. I když pravé jméno dlužnice zde není uvedeno, exekutorský úřad dotčenou ženu ve své evidenci dohledal. V článku zejména nezaznělo, že se jednalo o dlužnici, která má o dotčené exekuci povědomí více devět let. „Pokud dlužnice tvrdí, že jí nebylo s exekucí nic doručeno, nemá tato argumentace oporu v exekučním spisu. Z doručenky máme totiž bezpochyby osvědčeno, že písemnosti byly dlužnici doručeny již v roce 2012,“ říká Miloslav Zwiefelhofer, majitel Exekutorského úřadu Praha 3. „Navíc dlužnice v roce 2013 vlastnoručně podepsala protokol z výkonu, kterého byla přítomna,“ dodává Zwiefelhofer. „Pokud pak dlužnice tvrdí, že o exekuci nevěděla, neodpovídají tato její tvrzení skutečnosti,“ doplňuje pražský exekutor.

Zásah do exekučního řízení nelze řešit formou medializací případu, ale procesními prostředky, které právní řád připouští a které na návrh účastníka řízení řeší soudy (např. pokud se dlužnice domnívá, že exekuce je neoprávněná, je procesní obranou podání návrhu na zastavení exekuce). Poté bude záležet na rozhodnutí konkrétního soudu, zda se s tvrzením dlužnice ztotožní či nikoliv. Proč dlužnice s podáním návrhu na zastavení exekuce otálela téměř deset let od okamžiku, kdy se o exekuci dozvěděla, exekutor Zwiefelhofer říká: „Tomu nerozumím. Pokud je na někoho uvalena podle něj neoprávněná exekuce, tak by se měl bránit hned, jak se o tom dozví. A nechat běžet exekuci skoro deset let, je podle mě divné.“

Exekutorský úřad Praha 3 má působnost po celé České republice. Byl otevřen počátkem května roku 2010, a to soudním exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem. V současné době zaměstnává na desítky pracovníků. Jedná se o středně velký exekutorský úřad.

 

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer

Exekutorský úřad Praha 3

Ringhofferova 115/1

155 21 Praha 5 – Zličín

tel.: 212 341 341

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p