Poskytování právní pomoci

 

Soudní exekutor v rámci právní pomoci především:

  • zastupuje účastníky v exekučních řízeních u jiných soudních exekutorů i ve věcech soudního a správního výkonu rozhodnutí; rozsah tohoto zastoupení odpovídá rozsahu zastoupení advokátem,
  • poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému ohledně právních a faktických kroků, které je v exekuci nebo výkonu rozhodnutí vhodné učinit,
  • zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i soudní exekutor, který zpracoval exekuční návrh); s ohledem na skutečnost, že exekuční návrh musí mít zákonem požadované náležitosti je vhodné, aby oprávněný již v této fázi spolupracoval se soudním exekutorem, který tak zajistí, aby návrh byl soudu podán bez chyb a se všemi potřebnými listinami; náklady na vyhotovení exekučního návrhu lze v exekuci vymáhat po povinném a úhrada těchto nákladů může být dohodou se soudním exekutorem navázána na výsledek exekuce.
Výše odměny soudního exekutora za poskytování právní pomoci se stanovuje na základě užití příslušných předpisů vztahujících se na advokáty a notáře, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

 

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty:

  • do 500 Kč – 300 Kč
  • přes 500 Kč do 1 000 Kč – 500,- Kč
  • přes 1 000 Kč do 5 000 Kč – 1 000 Kč
  • přes 5 000 Kč do 10 000 Kč – 1 500 Kč
  • přes 10 000 Kč do 200 000 Kč – 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč
  • přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč – 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč
  • přes 10 000 000 Kč – 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč
Podmínky pro poskytování právní pomoci naleznete v sekci „Pro účastníky – V rámci tzv. další činnosti soudního exekutora – Poskytování právní pomoci.“

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p