Výhody exekuce oproti výkonu rozhodnutí

 

Exekuci provádí soudní exekutor, výkon rozhodnutí realizuje příslušný soud.

Pokud exekuci provádí soudní exekutor:

  • není třeba platit žádný soudní poplatek (u soudu došlo s účinností od 1.1.2013 ke zvýšení soudního poplatku za podání návrhu na výkon rozhodnutí na 5 %, min. 1.000 Kč; předtím 2 %, min. 500 Kč),
  • odměnu soudní exekutora hradí povinný, pokud bude exekuce zcela úspěšná. Oprávněný neplatí žádné náklady (vyjma účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrady za ztrátu času přesahující výši stanovené prováděcím předpisem), soudní exekutor je ze zákona odměňován procentuálně z vymoženého plnění; soudní exekutor je úspěšným provedením exekuce vždy motivován,
  • oprávněný nemusí zjišťovat majetkové poměry povinného, tedy nemusí navrhovat jako u soudu, jakým způsobem má být exekuce provedena. Soudní exekutor na základě vlastních zjištění sám určí způsob provedení, přičemž exekuci může vést i více způsoby najednou,
  • dle zákona č. 582/1992 Sb. o dani z příjmu, může oprávněný účtující v soustavě podvojného účetnictví zařadit do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů považovat za jmenovitou hodnotu pohledávku nebo pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením u pohledávky za dlužníkem, jehož majetek je postižen exekucí, a to na základě vyrozumění exekutora o jejím bezúspěšném provedení.
Exekuční řízení prováděné soudním exekutorem je výrazně rychlejší a zejména efektivnější oproti výkonu rozhodnutí realizovaném soudem.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p