Druhy exekučních titulů

 

Exekučním titulem je:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
  • vykonatelný rozhodčí nález,
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu,
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů, nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,
  • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatku ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení,
  • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p