Co nemůže být exekučním titulem

 

V exekučním řízení prováděném soudním exekutorem nemohou být vykonávány tyto exekuční tituly:

  • rozhodnutí o výchově nezletilých dětí (§ 272 – 273a OSŘ),
  • rozhodnutí o vyklizení, pokud má být určena bytová náhrada,
  • rozhodnutí o vyklizení obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným (§ 273b OSŘ),
  • rozhodnutí Evropských společenství,
  • cizí rozhodnutí (to neplatí, pokud u cizího rozhodnutí bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy či rozhodnuto o uznání – v takovém případě může věřitel podat exekuční návrh k soudnímu exekutorovi).
Ve všech těchto případech se musí věřitel obrátit na soud s podáním návrhu na výkon rozhodnutí.

 

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p