Provádění dobrovolné dražby

 

Soudní exekutor je oprávněn provést dobrovolnou dražbu, kdy předmětem této dražby mohou být věci nemovité i movité. Dražbu lze provést:

  • na návrh vlastníka věci,
  • na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat, zejména insolvenčního správce nebo soudního komisaře v případě likvidace dědictví.

Výše odměny se sjednává dohodou. Soudní exekutor je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele, a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele. Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, bude sjednána ve smlouvě o provedení dražby; je-li navrhovatelem insolvenční správce, výše odměny soudního exekutora nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč.

Podmínky pro provádění dobrovolné dražby naleznete v sekci „Pro účastníky – V rámci tzv. další činnosti soudního exekutora –Provádění dobrovolné dražby.“

 

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p