Způsoby provedení exekuce

Soudní exekutor provádí exekuci způsoby uvedenými v exekučním řádu, přičemž způsob provedení exekuce určuje soudní exekutor; exekuci je možné provádět více způsoby, a to postupně nebo najednou.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů povinného,
 • přikázáním pohledávky,
 • prodejem movitých a nemovitých věcí,
 • postižením závodu,
 • správou nemovité věci,
 • pozastavením řidičského oprávnění.

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky si řídí povahou uložené povinnost a takovou exekuci lze provést:

 • vyklizením,
 • odebráním věci,
 • rozdělením společné věci,
 • provedením prací a výkonů.

Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést:

 • prodejem zastavených movitých věcí,
 • prodejem zastavených nemovitých věcí.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p