Dražby nemovitých věcí | Archiv dražeb nemovitých věcí

Předmětem dražby jsou stavby a pozemky s příslušenstvím, které se nacházejí v obci Nemochovice, okres Vyškov. Jedná se o samostatně stojící stavbu stájí s jedním nadzemním podlažím. V objektu je celkem 22 míst k ustájení koní. Sociální zázemí zahrnuje 2x samostatné WC, pisoár, umyvadlo. Na pozemku parc. č. St. 247/1 stojí jiná stavba č. p. 125. Na pozemek parc. č. St. 247/1 navazuje pozemek parc. č. 2457/2, pozemek parc. č. 2457/6 a dále pozemek parc. č. 4313, pozemek parc. č. 4311, pozemek parc. č. 4301a pozemek parc. č. 2457/32. Na pozemku parc. č. St. 248 stojí jiná stavba bez č.p./č.e. Stavba na pozemku parc. č. St.248 je obdélníkového půdorysu a zděné konstrukce. Jedná se o bývalou slepičárnu. Výše uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou převážně rovinaté, travnaté a částečně udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se dále nachází zpevněné plochy, porosty, výběh pro koně a ocelový přístřešek. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 2457/8 a 2457/10, které jsou ve vlastnickém právu České republiky. Pozemky parc. č. 4239/118 a parc. č. 4239/136 jsou obdélníkového půdorysového tvaru a netvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky, které jsou ve vlastnickém právu jiných…
Předmětem dražby jsou pozemky s příslušenstvím, které se nacházejí v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice, okres Zlín. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.
Předmětem dražby je podíl pozemků s příslušenstvím, které se nacházejí v obci Horní Podluží, okres Děčín. Jedná se o nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. Pozemky jsou ohraničené travnatým porostem. Na pozemku parc. č. 1811/2 se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, modřín). Na pozemku parc. č. 1814/2 se nachází smrkový porost. Pozemky jsou využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Pozemky se nacházejí v CHKO Lužické hory.
Předmětem dražby jsou pozemky s příslušenstvím, které se nacházejí v obci Lidečko, okres Vsetín. Jedná se o nesousedící lesní a travnaté pozemky nepravidelných tvarů. Pozemek parc. č. 616 je na západní straně ohraničený travnatým porostem a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází smrkový lesní porost. Pozemky parc. č. 772/2 a parc. č. 880/5 jsou na jižní straně ohraničené travnatým porostem a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost (habr, borovice, dub, třešeň). Pozemky jsou částečně využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 770/4, který je ve vlastnictví společnosti AGROFYTO, spol. s r.o.
Předmětem dražby jsou pozemky s příslušenstvím, které se nacházejí v k. ú. Petrovice u Sedlčan, obec Petrovice, okres Příbram. Jedná se o soubor převážně sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. St. 169 se nachází zděná stavba, která není předmětem dražby. Na pozemku parc. č. St. 231 se nachází stavba z jedné poloviny zděná a z druhé poloviny plechová, která není předmětem dražby. Na pozemcích parc. č. 1022, parc. č. 149/6, parc. č. 149/1 a parc. č. 149/5 se nacházejí zpevnění plochy a porosty. Pozemky jsou využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 959/1, který je ve vlastnictví obce Petrovice. Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Petrovicko.
Předmětem dražby je pozemek s příslušenstvím, který se nachází v k. ú. Sebranice u Litomyšle, obec Sebranice, okres Svitavy. Jedná se o travnatý pozemek trojúhelníkového tvaru. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na severovýchodní straně drátěným oplocením, Na travnatém pozemku se nacházejí travnaté porosty. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 369/6, který je ve vlastnictví obce Sebranice. S nemovitou věcí je spojeno předkupní právo na dobu od data podpisu smlouvy do data právní moci rozhodnutí, jimž budou kupující oprávnění začít užívat stavbu rodinného domu s povinností k pozemku parc. č. 234/1 pro obec Sebranice.
Předmětem dražby je komerční areál bez č.p./č.e. s příslušenstvím, který se nachází v k. ú. Mnichovice u Říčan, obec Mnichovice, okres Praha-východ. Jedná se o původní zemědělský areál sestávajícího se ze seníku a hospodářských budov. Objekt seníku byl přebudován na autodílnu. Budova je samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní. Stavba je uvnitř rozdělena na 3 části. K domu náleží pozemek, na kterém se nachází dřevěný zahradní domek se sedlovou střechou a samostatně stojící, přízemní hospodářská budova zděné konstrukce. Dále se na pozemku nachází objekt čerpací stanice sestávající se ze zastřešení, čerpacích stojanů, zázemí pro obsluhu a nádrží na pohonné hmoty. Pozemek parc. č. St. 1314 je zastavěn plochou pod autodílnou. Na stavební pozemek navazují pozemek parc. č. 1030/1, pozemek parc. č. St. 1313, který je zastavěn plochou pod hospodářskou stavbou, pozemek parc. č. St. 1630, který je zastavěn plochou pod zázemím čerpací stanice a pozemek parc. č. St. 1631, který je zastavěn plochou pod zahradním domkem, na pozemku jsou dále nádrže na pohonné hmoty. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, neudržované a oplocené drátěným a dřevěným oplocením. Na pozemcích se nacházejí zpevněné manipulační a odstavné plochy. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví kraje.
Předmětem dražby je podíl bytového domu (byt) s příslušenstvím, který se nachází v obci Hazlov, okres Cheb. Bytový dům je samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Dům je podsklepený. Podílu bytového domu odpovídá užívání bytu, který se nachází v domě. Na pozemku parc. č. St. 377 stojí stavba bytového domu č. p. 361. Pozemek je nepravidelného tvaru, rovinatý a travnatý. Na pozemku se nachází zpevnění plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1775, který je ve vlastnickém právu obce Hazlov.
Předmětem dražby je podíl bytu s příslušenstvím v panelovém domě, který se nachází v obci Karviná. Panelový dům je řadový a vnitřní. Budova má 5 NP, kde se nacházejí jednotky a 1 PP, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Dražený byt č. 1742/10 se nachází v budově č. p. 1742 ve 4. NP a jeho dispozice je 2+1. Byt sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Užitná plocha bytu je 54,66 m2. Na pozemku parc. č. 904/22 stojí bytový dům s č. p. 1742. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 905/1, který je ve vlastnickém právu statutárního města Karviná.
Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Kněždub, okres Hodonín. Budova je samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní s volným půdním prostorem. Objekt č. p. 192 je využíván jako bar. Naproti přes komunikaci k domu náleží zahrada, na které stojí pozůstatky zděné zemědělské stavby. Původní zemědělská stavba je využívána jako venkovní posezení. Pozemek parc. č. St. 99/1 je zastavěn plochou pod rodinným domem č. p. 192 Kněždub. Pozemky parc. č. St. 377 a parc. č. St. 378 spolu tvoří jeden celek a jsou od stavebního pozemku parc. č. St. 99/1 odděleny komunikací ve vlastnictví kraje.
ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec
Strana 1 z 223

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p