Dražby nemovitých věcí | Archiv dražeb nemovitých věcí

Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Dobrná, okres Děčín. Rodinný dům je samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Na pozemku parc. č. St. 169 se nachází stavba rodinného domu č.p. 133. Na stavební pozemek parc. č. St. 169 navazuje pozemek parc. č. 828 a pozemek parc. č. 831/2 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou z části oploceny drátěným plotem s ocelovými vjezdovými vraty. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, studna a dřevěná stodola. Pozemky jsou přístupné před pozemek parc. č. 1340 nebo pozemky parc. č. 1346/1 a parc. č. 1273/16, které jsou ve vlastnickém právu obce Dobrná.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní s volným půdním prostorem. Na pozemku parc. č. St. 342 se nachází stavba rodinného domu č.p. 92. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 358/1 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené. Na pozemku se dále nachází stodola. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2286/1.
Předmětem dražby je podíl pozemků s příslušenstvím, který se nachází v obci Nemotice, okres Vyškov. Jedná se o soubor sousedících pozemků pravidelných tvarů. Soubor pozemků je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na jihozápadní straně listnatými porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1405/2, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Předmětem dražby je podíl pozemků s příslušenstvím, který se nachází v obci Petrůvka, okres Zlín. Jedná se o soubor travnatých pozemků nepravidelných tvarů. Na travnatých pozemcích se nacházejí náletové listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k západní straně.
Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Veltrusy, okres Mělník. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná. Rodinný dům stojí na pozemku parc. č. 148/108 a není zapsaný v katastru nemovitostí. Pozemek není oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 148/65 ve vlastnickém právu Domy Kladno a.s. Rodinný dům je dokončený a bylo mu přiděleno číslo popisné 968 v ulici Dubová. Dotazem na příslušném obecním úřadu však bylo zjištěno, povinný si doklad o přidělení čísla popisného převzal již dne 1. 3. 2021, ovšem rodinný dům do katastru nemovitostí zapsat nenechal. Z tohoto důvodu pak příslušný katastrální úřad pod řízením ZDŘ 96/2021 adresoval výzvu k doložení stavby č.p. 968 Veltrusy povinnému. Katastrální úřad však soudního exekutora zároveň uvědomil o tom, že takovýto typ řízení je vždy zdlouhavý a úspěch není vždy zaručen. Katastrální úřad však současně podal exekutorovi poučení, jak postupovat ohledně zápisu rodinného domu do katastru v případě, pokud dojde k vydražení v rámci dražby provedené soudním exekutorem. V takovém případě je nutné, aby nový vlastník (vydražitel) předložil vyplněné "Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby" (viz cuzk.cz, složka formuláře) a doložil jej originálem geometrického plánu…
Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Zahořany, okres Domažlice. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům. Na pozemku parc. č. St. 43 stojí stavba rodinného domu. Pozemek je rovinatý, travnatý. Na pozemku jsou porosty.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v k. ú. Slapy nad Vltavou, obec Slapy okres Praha - západ. Rodinný dům tvoří jedno nadzemní podlaží a podkroví. Na pozemku parc. č. St. 256 stojí stavba pro bydlení č.p. 98. Pozemek parc. č. 151/52 navazuje na stavební pozemek parc. č. st. 256 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 60/9 je v katastru veden jako zahrada. Všechny uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek a jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny ocelovým plotem s betonovou podezdívkou nebo dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž, kolny a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 586, který je ve vlastnickém právu obce Slapy.
Předmětem dražby je dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Břeclav, okres Břeclav. Dům je samostatně stojící, přízemní. Dům je dispozičně řešen jako 2+kk. Na pozemku parc. č. 776 stojí stavba domu. Pozemek je rovinatý, travnatý a udržovaný. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a studna. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1106/1, který je ve vlastnickém právu města Břeclav. Jedná se o stavbu zahradního domu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, ze dne 13.12.2017, č. j. MUBR 103960/2017, sp. zn. MUBR-S 75658/2017 OSÚ/Ťo-328. Tato stavba je dokončena, ale není dosud zapsána do katastru nemovitostí. Z vyjádření příslušného obecního úřadu pak vyplývá, že "dle §119 odst. 1 stavebního zákona stavba nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu, ani kolaudačního rozhodnutí. Stavba nevyžaduje přidělení čísla popisného (ani orientačního). K zápisu do katastru nemovitostí stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby, který na základě doloženého geometrického plánu stavbu zaeviduje do systému RUIAN." Vydražitel ohledně zapsání zahradního domu do katastru nemovitostí postupuje podle stavebního zákona, kdy po právní moci usnesení o příklepu (za podmínky doplacení nejvyššího podání) fakticky vstupuje do postavení stavebníka. Odpovědnost za zápis stavby do katastru nemovitostí stíhá vydražitele a nelze ji přenášet na soudního exekutora.
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Malíč, okres Litoměřice. Rodinný dům je řadový, krajní, přízemní s obytným podkrovím. Na pozemku parc. č. St. 102 stojí stavba rodinného domu č. p. 91. Pozemek je rovinatý, travnatý a udržovaný. Pozemek je oplocen dřevěným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy a přístřešek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 750, který je ve vlastnickém právu Ústeckého kraje. Dále je předmětem dražby podíl pozemků s příslušenstvím v obci Malíč, okres Litoměřice. Pozemky parc. č. 550/3 a parc. č. 550/6 na sebe navazují. Pozemky jsou rovinaté, mírně svažité a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází přístřešek, bazén a porosty. Pozemek parc. č. 550/6 je přístupný přes pozemek parc. č. 750 ve vlastnickém právu Ústeckého kraje. Pozemek parc. č. 550/3 je přístupný přes pozemek parc. č. St. 102 ve spoluvlastnickém právu povinného. A dále je předmětem dražby podíl pozemků s příslušenstvím v obci Malíč, okres Litoměřice. Pozemky parc. č. 550/8, parc. č. 549/4 a parc. č. 546/3 na sebe navazují a tvoří spolu jeden celek. Pozemky jsou středně svažité a travnaté. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 750…
Předmětem dražby je byt s příslušenstvím v bytovém domě, který se nachází v obci Prostějov, okres Prostějov. Bytový dům je řadový, rohový, zděné konstrukce. Budova má 3 NP, podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 PP, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. Dražený byt č. 411/2 se nachází v budově č. p. 411 v 1. NP a jeho dispozice je 3+1. Byt sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, komory, koupelny, chodby, sklepa, koupelny a WC. Užitná plocha bytu je 64,29 m2. Na pozemku parc. č. 667 stojí bytový dům s č. p. 411. Pozemek je obdélníkového tvaru. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 7644 a parc. č. 7632 ve vlastnickém právu statutárního města Prostějov.
ZačátekPředchozí12345678910NásledujícíKonec
Strana 1 z 230

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p