29.3.2018 – Tisková zpráva k pořadu ČT (28.3.2018)

 

V České televizi v pořadu „Otisky doby: Když zazvoní exekutor“ byla dne 28.3.2018 zveřejněna reportáž věnující se problematice exekucí.

V dané reportáži vystoupili mj. i dva dlužníci, na jejichž majetek byla vedena exekuce soudním exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem. Obsah tvrzení těchto osob pak měl navodit dojem, že tento pražský exekutor údajně nevykonává činnost v souladu s právními předpisy.

JUDr. Zwiefelhofer vyjadřuje nespokojenost zejména s tím, že v prostorách jeho exekutorského úřadu byly pořizovány obrazové záznamy bez jeho předchozího souhlasu. Dále má výhrady k tomu, že v průběhu reportáže nebyly dostatečně rozostřeny obličeje a nebyly anonymizovány hlasy jeho zaměstnanců, kteří obvykle jednají s účastníky exekučního řízení na recepci exekutorského úřadu; bylo tedy možné nepochybně ztotožnit, o které konkrétní pracovníky šlo, kdy právě v tomto spatřuje nekorektnost odvysílaného pořadu.

K dané věci soudní exekutor shrnuje, že ze strany jeho úřadu nedošlo absolutně k žádnému pochybení. Tuto skutečnost je soudní exekutor schopen hodnověrným způsobem po zproštění povinnosti mlčenlivosti prokázat.

 

Kompletní reportáž naleznete na www.ivysilani.cz.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p