3.7.2015 – Novela exekučního řádu

 

Dne 1.7.2015 vstoupila v účinnost novela zákona o soudního exekutorech, která se týká exekučního řízení a upravuje činnost soudních exekutorů. Jedná se o zákon č. 139/2015 Sb.

Zásadní změna se týká postihování majetku ve společném jmění manželů. Nově je zde stanovena povinnost soudního exekutora nahlédnout do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, vedeném Notářskou komorou, zda nedošlo k zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů rozhodnutím soudu nebo třeba na základě uzavřené smlouvy mezi manželi.

Další významná změna se týká exekutorského zástavního práva. Exekutorské zástavní právo na nemovité věci dlužníka se podle nového zákona zřizuje pouze na návrh věřitele, pro kterého je toto řízení zpoplatněno.

Zajímavou novinkou je též přiznávání náhrad nezastoupeným účastníkům exekučního řízení.

Velkou komplikací směrem k věřitelům je ovšem nemožnost postihu mzdy manžela, kdy právě v důsledku této změny lze očekávat snížení šance věřitelů na vymožení jejich pohledávek.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p