3.9.2015 – Další novela zákona týkající se exekutorů

 

Dne 1.9.2015 vstoupila v účinnost další novela exekučního řádu č. 139/2015 Sb. a č. 164/2015 Sb.

Tato novela především zavádí přesný postup při provádění jednotlivých způsobů exekuce. Díky této novele musí soudní exekutor vymáhat dluh nejprve postižením účtu dlužníka a srážkou ze mzdy. Teprve poté, co tyto způsoby budou neúspěšné, bude možné provést prodej movitých a nemovitých věcí. Zmiňovaný materiál řeší navíc i situaci, kdy u pohledávek do třiceti tisíc korun bude docházet k zastavení exekuce prodejem nemovité věci v případě, že dlužník bude mít v této nemovitosti trvalý pobyt. Právě tato změna může být skutečnou komplikací směrem k věřitelům, neboť tyto pohledávky se stanou fakticky nevymahatelnými.

Nově se zavádí i povinnost pořizovat zvukově obrazový záznam z průběhu soupisu movitých věcí, a to i pro případ, že osoby oprávněné být přítomny soupisu s pořízením nahrávky souhlasit nebudou nebo i za situace, kdy se v místě prováděné mobiliární exekuce budou nacházet děti či třetí osoby.

Za pozitivní novinku lze nepochybně považovat zpřesnění seznamu věcí, které nemohou podléhat soupisu, jako např. běžné oděvní součásti či náboženská literatura. Tyto věci jsou z exekuce bez dalšího vyloučeny.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p