1.10.2012 – Tisková zpráva k připravovanému článku Blesku

 

V pátek dne 28.9.2012 byl soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer požádán redaktorkou Blesku o vyjádření, z jakého důvodu údajně vymáhá po povinné paní I.D. z Pardubicka kvůli 18 Kč penále skoro 16.000 Kč. S tímto dotazem se na Blesk obrátil zaměstnavatel povinné pan K.M, který odmítá provádět srážky ze mzdy povinné.

K dané věci soudní exekutor uvádí, že ze strany jeho úřadu nedošlo absolutně k žádnému pochybení, neboť v daném případě povinná uhradila oprávněnému pouze jistinu ve výši 420 Kč, ale neuhradila úroky ve výši 18 Kč a ani náklady nalézacího řízení ve výši 6.920 Kč. Právě tyto neuhrazené úroky a náklady nalézacího řízení byly důvodem pro nařízení exekuce, kterou nařídil soud na základě návrhu oprávněného. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že povinná v důsledku neplnění svých povinností bude muset kromě výše zmíněných úroků a nákladů nalézacího řízení uhradit též náklady soudního exekutora i advokáta oprávněného spojené s exekucí, kdy celková výše vymáhané částky může skutečně dosáhnout téměř 16.000 Kč.

Zaměstnavatel povinné tedy namísto řádného provádění srážek kontaktoval sdělovací prostředky s očekáváním, že tímto krokem se zřejmě vyhne plnění své zákonné povinnosti vyplývajícího z exekučního příkazu, jehož výsledkem bude zjevně „odpuštění“ dluhu povinné. Tato představa zaměstnavatele je samozřejmě mylná, a pokud zaměstnavatel skutečně nebude provádět srážky řádně a včas, vystavuje se riziku podání tzv. poddlužnické žaloby ze strany oprávněného.

Celá tato záležitost byla redaktorce Blesku vysvětlena a následně bylo rozhodnuto, že žádný článek zveřejněn nebude, neboť postup soudního exekutora byl v dané věci správný.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer považuje tento případ jako důsledek negativní společenské atmosféry, kdy některé politické strany, bohužel za vydatného přispění médií, nasazují věřitelům, jejím advokátům a soudním exekutorům psí hlavu, a to za to, že si dovolí požadovat, aby povinný zaplatil svůj dluh a aby oprávněnému hradil i náklady, které jsou s vymáháním pohledávky spojené.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p