21.8.2012 – Tisková zpráva k neodvysílané reportáži TV Nova

 

Dne 20.8.2012 byl soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer požádán redaktorem TV Nova o vyjádření, z jakého důvodu údajně vymáhá po povinném z Táborska již uhrazenou pohledávku.

K dané věci soudní exekutor uvádí, že ze strany jeho úřadu nedošlo absolutně k žádnému pochybení, neboť v daném případě povinný uhradil jistinu a úroky před podáním návrhu na nařízení exekuce, ale neuhradil náklady nalézacího řízení. Právě tyto neuhrazené náklady nalézacího řízení byly důvodem pro nařízení exekuce, kterou nařídil soud na základě návrhu oprávněného.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že povinný nereagoval na výzvu soudního exekutora k  k dobrovolné úhradě a vymáhaný dluh začal zpochybňovat až v okamžiku, kdy po provedené mobiliární exekuci nedodržel svůj příslib k uhrazení. Povinný tedy namísto úhrady dluhu kontaktoval sdělovací prostředky s očekáváním, že tímto krokem se zřejmě vyhne plnění svých zákonných povinností.

Celá tato záležitost byla redaktorovi TV Nova vysvětlena a následně bylo rozhodnuto, že žádná reportáž odvysílaná nebude, neboť postup soudního exekutora byl v dané věci správný.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer považuje tento případ jako důsledek neznalosti povinného v exekučním právu, neboť procesní obranou proti sporování dluhu je podání návrhu na zastavení exekuce, a nikoliv zpochybňování činnosti soudního exekutora ve sdělovacích prostředcích.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p