15.6.2012 – Novela zákona týkající se činnosti exekutorů

 

Dne 13.6.2012 v Poslanecké sněmovně prošla novela zákona, která se týká exekučního řízení a upravuje činnost soudních exekutorů. Novela je skutečně rozsáhlá, zavádí spoustu nových úprav a měla by usnadnit práci přetíženým soudům.

Díky této novele má být zavedena např. tzv. předžalobní výzva. Věřitel bude muset vždy před podáním návrhu na zahájení soudního řízení vyzvat dlužníka k uhrazení pohledávky. Pokud neučiní, nebude věřiteli přiznána náhrada nákladů řízení.

Zmiňovaný legislativní materiál řeší i možnost slučování exekucí vedené proti témuž dlužníkovi, což za určitých okolností je možné realizovat již nyní.

Významnou změnu má být nový způsob exekuce správou nemovitosti. Jedná se o postup, kdy nebude nutné dlužníkovi prodat jeho pronajímanou nemovitost, ale pohledávka se uspokojí jen z nájmů.

Zajímavou novinkou bude též možnost úhrady nejvyššího podání u dražeb nemovitostí prostřednictvím úvěru. Vydražitel bude moci zaplatit za nemovitost hypotečním úvěrem a ručit za úvěr právě vydraženou nemovitostí, což současná právní úprava neumožňuje.

Dále by měl být zaveden i institut tzv. předražku.

Nově bude dále zavedena např. i možnost dražit členská práva v bytových družstvech. Družstevní byt bude moci být zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku bude možné uspokojit mnohem větší část dluhu. V současné době jsou členská práva a povinnosti v bytovém družstvu realizována v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, kdy tato hodnota se pohybuje pouze v procentuální hodnotě družstevního bytu na realitním trhu.

Novela řeší i pořizování videozáznamů z průběhu tzv. mobiliární exekuce. Tato právní úprava předpokládá, že pokud je při soupisu movitých věcí přítomen někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí. Dojde-li vykonavatel soudního exekutora k závěru, že je to potřebné (například při soupisu nikdo není nebo se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na vykonavatele soudního exekutora), pak videozáznam pořídit může.

Novelou je upravena též dražba zvířat, kdy zvířata v lidské péči by měla být z exekuce vyloučena.

Novela nyní putuje do Senátu.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p