22.2.2012 – Vyjádření JUDr. Zwiefelhofera k blokaci „Karlova mostu“

 

V uplynulých týdnech se téměř ve všech sdělovacích prostředcích objevily zprávy, že soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. pochybil tím, že úmyslně zablokoval všechny pražské památky včetně Karlova mostu. Tento případ bohužel ukázal, že laická ani velká část odborné veřejnosti neznají ani nejzákladnější principy exekučního řízení.

Řada občanů pod vlivem titulků nabyla mylného dojmu, že soudní exekutor zcela svévolně postihl majetek pražského magistrátu za vidinou obrovské odměny. Opak je však pravdou. Exekuci nařizuje soud, a to vždy na základě návrhu věřitele. Poté, co je soudní exekutor pověřen provedením exekuce a zjistí, že dlužník vlastní nějaké nemovitosti, je ze zákona povinen doručit usnesení o nařízení exekuce katastrálnímu úřadu, který zaeviduje poznámku o exekuci do své databáze. Toto usnesení doručuje soudní exekutor katastrálnímu úřadu vždy bez ohledu na výši vymáhané pohledávky či hodnoty nemovitostí dlužníka.

Přesně tento postup zvolil soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Tímto krokem však rozpoutal téměř mediální „bouři,“ kdy převážná většina novinářů mu vyčítala jeho nezákonný postup, aniž by si předem zjistila zákonnou úpravu exekučního řádu.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že usnesení o nařízení exekuce nebrání v užívání nemovitosti dlužníka - tomu by bránilo až vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, který však v daném případě vydán nebyl.

Odměna soudního exekutora se nevypočítává z hodnoty „zabaveného“ majetku dlužníka jak bylo téměř ve všech sdělovacích prostředcích nesprávně prezentováno, ale z výše vymoženého plnění, které se v daném případě „pohybovalo“ v řádu desetitisíců korun. Odměna soudního exekutora byla tedy stanovena podle tarifní vyhlášky, kterou vydává Ministerstvo spravedlnosti.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer považuje celý tento případ jako důsledek nesprávné interpretace exekučního řádu, kdy zejména jeho zákonná úprava v § 44 se může jevit vůči veřejnoprávním korporacím jako nepřiměřeně tvrdá. Nicméně do případné změny zákonné úpravy nezbývá soudním exekutorům všechna jeho ustanovení respektovat.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p