19.3.2012 – Tisková zpráva k reportáži TV Nova (17.3.2012)

 

V Televizních novinách ze dne 17.3.2012 byla zveřejněna reportáž zpochybňující činnost exekutorského úřadu, kdy soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer údajně včas nezajistil odblokování majetku povinného v katastru nemovitostí.

K dané věci soudní exekutor uvádí, že ze strany jeho úřadu nedošlo absolutně k žádnému pochybení a tuto skutečnost je schopen hodnověrným způsobem po zproštění povinnosti mlčenlivosti prokázat.

Reportáž pořízenou dne 16.3.2012 v odpoledních hodinách před sídlem úřadu považuje soudní exekutor za neobjektivní a nevyváženou, neboť reportér měl před odvysíláním vědět, že soudní exekutor nemůže poskytnout žádné informace k danému exekučnímu řízení, aniž by byl zproštěn mlčenlivosti. Jednoduchým řešením bylo před odvysíláním zjistit skutkový stav, např. ze spisu soudního exekutora, do kterého jsou účastníci řízení oprávněni nahlédnout a pořídit si výpisy, ze kterých by nepochybně vyplynul správný postup úřadu v dané věci.

Kompletní reportáž naleznete na www.tn.cz.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p