25.4.2012 – Parlamentní listy – Soudní exekutor radí: Dluhy řešte (21.4.2012)

 

Tuzemská média prý pořádají pogrom na exekutory. Agresivita dlužníků katastrofálně narostla a počty exekucí také. Údajně není dne, kdy některého z vykonavatelů nebo zaměstnanců soudního exekutora Miloslava Zwiefelhofera někdo aspoň slovně nenapadne. V úřadě zaměstnává na padesát lidí a doufá, že se situace zlepší. Veřejnost by se prý měla naučit s exekucí žít, protože v nesnázích se může ocitnout každý. Letošek bude totiž asi na exekuce rekordní.

Jak lidé dnes vnímají exekutory. Neodsedávají si od Vás, když se dozví, co děláte?

Mediální kampaň namířená proti exekutorům je zbytečně silná. Bohužel způsobila větší agresivitu dlužníků, kteří mylně nabývají dojmu, že nemusí platit své dluhy. Lidé by se měli s exekucí naučit žít a hlavně se ji snažit řešit. Žádné odsedávání nepociťuji.

Případy násilí na exekutorech přibývají. Jak tomu zamezit?

Je to složité. Vždy jde o tvrzení proti tvrzení. Když někdo nadává a vyhrožuje do telefonu, lze předpokládat i konflikt při mobiliární exekuci. Dnes už nejsou výjimkou ani útoky nožem či ohrožování střelnou zbraní. Prevencí je, aby vykonavatel měl u sebe kamerový systém nebo k možným vyhrocenějším případům přivolal nezúčastněnou osobu, tedy někoho z obce anebo sousedy. Ovšem nikdo nechce být svědkem případného konfliktu. Tak zbývá policie.

Mnoho lidí si stěžuje, že o nařízené exekuci vůbec nevěděli. Jak je to možné?

Podstatou problému je, že exekutor musí doručovat písemnosti na adresu trvalého pobytu dlužníka. Pokud se dlužník na této adrese nezdržuje, tak se o nařízené exekuci skutečně dozvědět nemusí. Jedná se však o nepatrné množství případů. V naprosté většině je dlužník o svém dluhu velmi dobře informován, neboť před nařízením exekuce je mu doručováno hned několik listin.

Do jaké míry rostou v dobách krize počty exekucí?

V současné době skutečně dochází k nárůstu. Minulý rok jich bylo nařízeno 936 000. Vysvětlujeme si to tím, že o finanční krizi se mluvilo v minulých letech, ale než dojde k nařízení exekuce, chvíli to trvá. Naplno se to proto projevilo až loni a letošek asi bude rekordní. K tomu je však třeba dodat, že někteří lidé na sobě mají desítky exekucí. Registrujeme dlužníka i se 135 exekucemi.

 

Jak poznat falešného exekutora?

To je jednoduché. Seznam exekutorů je zveřejněn na stránkách Exekutorské komory. Ta eviduje i zaměstnance všech exekutorských úřadů. Lidé také mohou zavolat na pevnou linku exekutorského úřadu, kde jim totožnost zaměstnance exekutora potvrdí. Možností, jak si pravost exekutora či jeho zaměstnanců ověřit, je hned několik.

Jsou nějak zvýhodněni dlužníci, kteří se snaží hned zaplatit?

Pokud zaplatí v patnáctidenní lhůtě dobrovolně, dochází ke snižování odměny exekutora na polovinu a nově u drobných pohledávek i ke snížení hotových výdajů o padesát procent. Dlužník hodně ušetří, pokud uhradí dobrovolně. Tímto způsobem však hradí minimum lidí.

Co by se stalo, kdyby zákonodárci ještě více snížili náklady na exekuce?

V konečném důsledku by mohlo dojít k zániku exekutorských úřadů, protože exekutoři by je nebyli schopni ekonomicky zajistit. Je samozřejmě na politických a státních orgánech, aby zvážily, jestli mají vykonavatelnost práva zajišťovat exekutoři anebo jestli tuto oblast svěřit jiným subjektům. Osobně jsem přesvědčen o tom, že v takovém případě by vymahatelnost práva zásadním způsobem poklesla.

Jan Rychetský

 

Kompletní rozhovor naleznete na www.parlamentnilisty.cz.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p