main-photo

Pokyny pro komunikaci v cizím jazyce

 

Soudní exekutor v písemném či osobním styku s účastníkem řízení komunikuje pouze v českém jazyce. Soudní exekutor zajišťuje úřední překlad písemnosti jen tam, kde bez takového postupu je právo na spravedlivý proces a rovné postavení účastníka řízení vyloučeno či omezeno.

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer účastníkům řízení doporučuje, aby se obrátili na tlumočníka a kontaktovali exekutorský úřad písemně v českém jazyce, příp. se přímo s tlumočníkem dostavili v úředních hodinách do sídla úřadu na adrese Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín.

 

We communicate always just in Czech language and it is not possible to communicate in different one. Official translation of documents is made just in case the opposite procedure would restrict the right to a fair trial.

We can recommend you to contact us in writing in Czech language with help of your translator or meet us in our office (Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín) in office hours together with your translator.

Adresa

Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 - Zličín

Kontakt

mail: podatelna@eupha3.cz

tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342

Detailní informace zde.

Další údaje

IČ: 720 65 699
DIČ: CZ7912311979
Evid. číslo soudního exekutora: 144
ID datové schránky: q3fpa3p